Jdi na obsah Jdi na menu
 


Triky

21. 3. 2007

TRIKY


V tejto sekcii sa dozviete nejaké tie príkazy v consoli a aj cenník v counter-strike (koľko dostanete za zabitie súpera, za oslobodenie hostages...). Takže ste si mohli všimnúť trochu pomenený obsah tejto sekcie a nie ako to bolo dopredu ohlasované.


Príkazy pre server | Príkazy pre clienta | Peniaze

Consola

Konzola sa vyvolá stlačením tlačítka (v hre) pod Escape (Esc) a to konkrétne klávesou ~ . Do tejto konzole môžete zadávať jednotlivé príkazy. Niektoré príkazy môže zadávať iba počítač ktorý je server (ktorý vytváral hru) a niektoré aj clienti (tí, ktorý sa pripájali na server). Tu nájdete aspoň čiastočný zoznam príkazov so stručným vysvetlením.

Príkazy pre server:

sv_restartround X - Namiesto X zadajte počet v sekundách za ktorý sa má reštart vykonať. Keď zadáte 0, nič sa nereštartne. Vymaže všetkých fragov, zomretí a na ruke budete mať iba 800$. Toto je vhodné pri tom keď sa vytvorí hra a nie všetci sa pripoja okamžite (chvílu to trvá) tak aby neboli o nič ukrátení tak sa ide od začiatku.

mp_freezetime X - Namiesto X zadajte počet v sekundách, že ako dlho má byť nehybnosť pri štarte kola (implicitne je to 6). Keď zadáte 0, nehybnosť nebude. Jeto dobré pri malých mapách, aby si mohli strany stihnúť nakúpiť zbrane.

mp_roundtime X - Namiesto X zadajte počet v minútach za ktorý sa má kolo skončiť v rozpätí od 3 po 15 minút (implicitne je to 5). Po uplynutí času (ak sa nikto nevyvraždí, alebo ak policajti nezachránia hostages, alebo ak teroristi nepoložia bombu) vyhrajú teroristi.

mp_friendlyfire X - Zapne (namiesto X dajte 1) alebo vypne (namiesto X dajte 0) zabíjanie vlastných (policajt policajta, terorista teroristu).

mp_c4timer X - Namiesto X zadajte počet v sekundách za ktorý má bomba, ktorú položia teroristi vybuchnúť v rozpätí od 45 až 90 sekúnd.

mp_gravity X - Nastaví gravitáciu (prejaví sa po vyskočení). Implicitne je to 800.

mp_timelimit X - Namiesto X zadajte počet v minútach za ktorý sa má hra skončiť a vymení sa mapa (automaticky).

mp_footsteps X - Vypne (namiesto X zadajte číslo 0) alebo zapne (namiesto X zadajte číslo 1) počutie krokov.

mp_hostagepenalty X - X znamená počet hostages ktorých môžeš zabiť predtým ako ťa server vyhodí (túto funkciu nemám potvrdenú).

kick NAME - Namiesto slova NAME tam zadajte presné meno hráča, ktorého chcete vypojiť. Niektorý uvádzajú aj príkaz KID namiesto KICK. Ja používam ale KICK.

mp_chasecam X - Zapne (namiesto X tam dajte 1) alebo vypne (namiesto X tam dajte číslo 0) voľné pohybovanie po mape.

mp_flashlights X - Zapne (namiesto X tam dajte číslo 1) alebo vypne (namiesto X tam dajte číslo 0) používanie baterky v hre.

changelevel MAP - Namiesto slova MAP tam napíšte presné znenie mapy (napríklad "changelevel cs_assault"). Táto funkcia totižto prehodí mapu bez toho aby sa musel niekto vypájať a potom znova pripájať.

Príkazy pre clienta:

lefthand X - Prehodí zbraň na ľavú ruku (namiesto X tam dajte číslo 1) alebo na pravú ruku (namiesto X tam dajte číslo 0).

cl_hidefrags X - Keď dáte namiesto X jednotku tak skryje pre všetkých váš aktuálny stav fragov. Naopak pri zadaní čísla 0 opäť zobrazí stav fragov (vy ho budete vidieť ale vždy).

timeleft X - Nastaví ako dlho budete hrať. Hodnota je zadávaná v minútach a po uplynutí toho času Vás to autoamticky vypojí.

volume X - Nastaví hlasitosť. Implicitne je to 1.

exit - Okamžite vyhodenie kompletne z hry Counter-strike.

quit - Vypojenie z hry a späť do hlavného menu.

 


Peniaze:
Akcia Peniaze
Záchrana rukojemníka $1000 pre záchrancu, $150 pre team
Zabitie rukojemníka -$1500 pre vraha
"Použíť" rukojemníka $150 pre záchrancu, $100 pre team
Zabitie nepriateľa $300 pre vraha
Zabitie kamaráta - $3300 pre vraha
Výhra teroristov pomocou bomby $2750 pre team
Policajti zneškodnia bombu $2750 pre team
Policajti vyhrajú zachránením rukojemníkov $2000 pre team + bonus za rukojemníkov
Bonus za rukojemníka $250 za rukojemníka pre team
Nejaký team prehrá kolo $1400 pre team
Nejaký team prehrá viac ako dve po sebe idúce kolá $1400 + $500 za každé kolo (do maximálnej hodnoty $2900) pre team